MENÚ GRUP A: 36€


Els menús poden à¨sser modificats sense prà¨vi avís garantint-los la mateixa qualitat.