Política de privacitat

CONDICIONS D’ÚS
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic [LSSI-CE). Bessons SL informa que és titular del lloc web www.restaurantlarambla.com. D’acord amb l’existència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Bessons SL informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és Bessons SL amb CIF B58271230 i domicili social a Rambla de Sabadell, 194 08201, SABADELL
L’adreça de correu electrà²nic de contacte amb l’empresa és: info@larambla.biz

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel lloc web de Bessons SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Bessons SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de Bessons SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà  a:
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Bessons SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per bessons SL contrà riament a allà disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POL͍TICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
Bessons SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà  a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà  la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà  dels enllaços.
Bessons SL declara haver adoptat totes les mesures necessà ries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Bessons SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS
Bessons SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en quਠes trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades và lidament per altres posteriors

PROTECCIÓDE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Bessons SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis facilitats a les seves pà gines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Bessons SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, Bessons SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Rambla de Sabadell, 194 08201 Sabadell
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a Bessons SL, aquesta s’entendrà  que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a bessons SL qualsevol variació i que Bessons SL té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Bessons SL per si mateixa o com a cessionà ria, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pà gina web, així com dels elements continguts en la mateixa la títol enunciatiu, imatges, so, à udio, vídeo, programari o texts ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordenat r necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Bessons SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà  d’aplicació tant la normativa espanyola i comunità ria en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà  tècnic, si no l’autorització de Bessons SL
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Indústria l titularitat de Bessons SL. Podrà  visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà  d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pà gines de Bessons SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Bessons SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà  per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvà¨rsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinà ria complint amb les normes sobre jurisdicció i competà¨ncia al respecte. Bessons SL té el seu domicili a Sabadell, Espanya.