Política de Vendes

PROCEDIMENT DE RESERVA


Com puc reservar una plaça a Restaurant La Rambla? (D’ara endavant el Restaurant)
Les reserves es poden realitzar de tres maneres:
1- Mitjançant la nostra web: www.restaurantlarambla.com. (Apartat reserves)
2- Anant en persona al Restaurant durant el nostre horari d’obertura.
3- Telefònicament.

¿La meva reserva necessita algun pagament?
La teva reserva només necessités efectuar un pagament en els dies que el restaurant així ho estipuli, per motius de control de reserves i dies importants, entre d’altres Nadal, Cap d’any, Reis, etc.

Com faig el pagament?
La reserves que precisin de paga i senyal i siguin mitjançant pagament en línia, rebran un correu electrònic amb la informació detallada de la reserva, incloent el codi d ‘aquesta, el nombre de comensals, el el dia i l’hora, total del pagament a efectuar i la data límit de validesa. Aquest email li proporcionarà  accés al sistema de pagament mitjançant el Botó pagament amb targeta, per finalitzar el trà mit cal prémer el botó CONTINUAR al final del procés de pagament. Aquest pagament s’acreditarà  i confirmarà  l’acceptació de la reserva per part del restaurant, la qual serà  comunicada via email.
En cas de no rebre el correu, poseu-vos en contacte a través del Tel: 937.271.254

Dades personals
Les dades personals que ens facilitin s’incorporaran a la nostra base de dades existent amb l’objecte de poder processar la reserva i de facilitar la realització de futures. De la mateixa manera, podrà  accedir a les seves dades personals i a la informació de les seves reserves, per modificació o cance·lació en info@larambla.biz. Recordeu que les dades personals han d’indicar-amb la mà xima exactitud per evitar confusions o incidà¨ncies. A més, podrà  rebre per correu electrònic informació i publicacions relatives a Restaurant La Rambla.

Seguretat de les dades personals
El trà mit de la reserva i el pagament (contenen la informació sobre el seu compte) es realitza a través d’un servidor segur. El programa de seguretat (SSL) codifica tota la informació que escriu abans que se’ns envi. Així mateix, les transmissions de missatges es protegeixen contra l’accés no autoritzat per part de tercers.

Pagament anticipat de la reserva.
La teva reserva només necessita efectuar un pagament total els dies que el restaurant així ho estipuli, per motius de gestió de reserves, per exemple la festa de cap d’any (31 de Desembre pel la nit)
La reserves que precisin de paga i senyal i més siguin mitjançant pagament en línia, rebran un correu electrà²nic amb la informació detallada de la reserva, incloent el codi d ‘aquesta, el dia i l’hora, el nombre de comensals, total del pagament a efectuar i data límit de validesa de pagament. Aquest email li proporcionarà  accés al sistema de pagament mitjançant el (Botó pagament amb targeta), per finalitzar el trà mit cal prémer el botó CONTINUAR al final del procés de pagament. Aquest pagament s’acreditarà  i confirmarà  l’acceptació de la reserva per part del restaurant, la qual serà  comunicada via email.
En cas de no rebre el correu, poseu-vos en contacte a través del Tel: 937.271.254

Dret a modificació, desistiment i termini de retracció
Podrà  modificar la data de la reserva en funció de la disponibilitat del Restaurant respecte al nou dia i hora proposat pel client, de la mateixa manera que el nombre de comensals.

Té dret a desistir de la reserva sense cap justificació, en el termini de 10 dies d’antelació respecte a la data reservada. Aquest desistiment li garanteix la devolució del 100% de l’import pagat en fer la reserva.

El desistiment dins dels 9 dies que prevalen a la data reservada, el pagament de la reserva quedarà  en dipà²sit al restaurant, per a ser usat en un termini mà xim de 60 dies a comptar de la data reservada.

En el cas de desistiment de tots o part dels comensals d’una reserva sense avís previ, el pagament a compte d’aquests comensals no generarà  dret de reemborsament.

Per exercir el dret de desistiment, haurà  vostਠinformeu per escrit al correu electrà²nic: sala@larambla.biz, facilitant-nos el missatge de desistiment juntament amb el seu nom, el seu número de telà¨fon i número de reserva.

Contactar amb nosaltres:
RESTAURANT LA RAMBLA
C / Rambla 194
08201 Sabadell, Barcelona
Tel: 937.271.254
Bessons S.L
B58271230
www.restaurantlarambla.com
info@larambla.biz